Kreta, Pałac Minosa

Piękno możemy wydobywać zwiedzając kolejne turystyczne miejsca. Jednocześnie odnajdujemy duszę tych miejsc, tak jak dzieje się na Krecie w miejscowości Knossos. Poznajemy kondygnacje budowli, jakie odnaleziono, w stanie domyślnym przechadzamy się śladami już wcześniejszych turystów, gdzie wszystko jest takie monumentalne, zdobione kolumnową salą czy wejściem do środka od północy aż poprzez labirynt korytarzy. Mówimy tutaj o miejscowości słynącej z Pałacu Minosa, który dodatkowo składał się z pomieszczeń mniejszych magazynowych czy produkcyjnych. Wszystkie te pełniły rolę gospodarczą i dzieliły je naprawdę wąskie korytarze. Budynek zabytku Knossos opierał się na stropach, które wspierały kolumnady i ściany, a w porównaniu z małymi pomieszczeniami, inne podobnież większe znajdowały się nieco wyżej, ale nie przetrwały. Za to widać ślady schodów i klatek. Pozostały ślady garncarskie i kamieniarskie, a w pomieszczeniach magazynowych przechowywano oliwę, wino, zboże. Mieszkańcy dawnego Knossos posługiwali się glinianymi, beczkami-pitos. Jest tam jeszcze wiele innych rzeczy do oglądania.